WIJD in het nieuwe jaar

mail
 

Nieuwsbericht 26 mei 2024

Hallo Bezoeker,

Dit is het eerste nieuwsbericht dat wij vanuit het WIJD-initiatief versturen via onze mailing-service. Mocht de toezending niet (langer) gewenst zijn dan svp afmelden via de optie aan het eind van dit bericht.

2020 - aan de slag

Allereerst voor iedereen een heel gelukkig nieuw jaar gewenst. Een jaar waarin we als WIJD volop aan de slag gaan met ons initiatief en we jullie via deze Nieuwsbrief op de hoogte zullen houden.

De afgelopen maanden hebben we onze gedachten over positie, visie en aanpak aan bijna alle belanghebbenden voorgelegd. Dit zijn natuurlijk de bewoners, maar ook bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Stichting IJssellandschap, Waterschap, Sandton IJsselhotel en de camping. De reacties waren vooral positief en in december hebben we met wethouder Thomas Walder van de gemeente Deventer besproken hoe we hiermee verder gaan.

WIJD en de gemeente Deventer zullen de komende 2 jaar intensief samenwerken. We gaan, om te beginnen, ‘proefdraaien' op minimaal vier onderwerpen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgesteld. In deze proeffase moet WIJD groeien naar een volwaardige organisatie en aantonen dat er breed draagvlak is voor haar activiteiten. Na twee jaar wordt, op basis van de uitkomsten en evaluatie, de definitieve invulling van taken en verantwoordelijkheden van WIJD bepaald.

De eerste maanden van 2020 gaan we ons richten op de overeenkomst en ons plan van aanpak verder uitwerken. In ons voorlopige plan van aanpak staat hoe we onze organisatie willen opzetten. Balans en Verbinding verkrijgen tussen alles wat er in het WIJD-gebied gebeurt is een belangrijk uitgangspunt. We willen hier graag een regierol in vervullen.  Daarnaast zijn en gaan we met onze vier proefonderwerpen bezig:  het evenementenbeleid Worpplantsoen, de aanpak van het groenbeheer, het parkeerbeleid en huisregels opstellen en bekend maken (de belangrijkste spelregels over wat gebruikers/bezoekers wel en niet mogen en kunnen binnen het WIJD-gebied). Ook werken we alvast aan het terugdringen van zwerfafval en organiseren we de Willem Waanders Werkdag.

Binnen die organisatie zijn groepen aan de slag met de gezamenlijk bepaalde werken (zoals groenbeheer of huisregels). Denkers en Doeners werken samen, maar soms is het ook Doeners en Denkers.
Wil je meer weten over de huidige ontwikkelingen of ergens bij betrokken worden, neem dan gerust contact op met de Stichting WIJD (zie website www.stichtingwijd.nl).
 

 
--
www.stichtingwijd.nl | Contactmessage
--
Powered by AcyMailing