Ontwikkelingen WIJD voorjaar 2020

mail
 

Nieuwsbericht 26 mei 2024

Beste Bezoeker,

CoronaHierbij willen we onze nieuwsbericht abonnees graag even op de hoogte stellen van wat er wel en niet aan het front van WIJD gebeurt in deze rare tijd. Een tijd die ertoe dwingt om alle (vaste) gewoonten weer even tegen het licht te houden, waarbij nadelen dan weer voordelen blijken te hebben en andersom.
Maar goed, wat is er binnen WIJD gaande?

2020 - aan de slag

Zoals in januari werd aangekondigd richten we ons in de eerste maanden van 2020 op de overeenkomst met de gemeente Deventer en ons plan van aanpak. Dat is ook allemaal in gang gezet, maar door de corona-crisis gaat dat wat langzamer dan gehoopt.
Maar ... we maken goede vorderingen.

Ons programmaplan voor de komende twee jaar is nagenoeg gereed. In mei leggen we daar de laatste hand aan. Ook werken we aan een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Deventer. We hopen dat eind juni programmaplan en samenwerking volledig zijn afgerond. Een hele stap voorwaarts voor een uitdagend initiatief en burgerparticipatie.

R2CDe gemeente Deventer is bezig met de ontwikkeling van een strategie voor het 'Right to Challenge'. De gemeente heeft aan het Young Professionals Netwerk DEV&TER gevraagd met dit vraagstuk aan de slag te gaan. In januari is daartoe een mooie animatiefilm gepubliceerd.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=CT29P-qz1gw/>

Ons bewonersinitiatief leent zich uitermate om gebruik te maken van het 'uitdagingsrecht'. Zoals wel vaker wordt gezegd: “Het is niet alleen de Gemeente Deventer, maar met zijn allen maken we de stad".

Al doende ervaren en leren we hoe we met z'n allen kunnen zorgen voor een prettige leefomgeving. Daarom wordt nu al zo veel mogelijk gewerkt aan onze vier eerste onderwerpen:  evenementenprofiel, groenbeheer, parkeren/verkeer en huisregels. Samen met gemeente, buurtbewoners en belanghebbenden een mooi begin van onze weg naar de 'stip op de horizon'.
Zie o.a. het artikel over evenementen in De Stentor van 10 maart (http://stichtingwijd.nl/images/Pers/De_Stentor_10-03-2020.pdf).

De jaarlijkse Willem Waanders Werkdag ligt ook op ons bordje, maar die kon dit voorjaar helaas niet doorgaan.
 
Wil je meer weten over de huidige ontwikkelingen of ergens bij betrokken worden, neem dan gerust contact op met de Stichting WIJD (zie website www.stichtingwijd.nl).
 
 
--
www.stichtingwijd.nl | Contactmessage
--
Powered by AcyMailing