Follow Us

Nieuwtje: Jaarrapportage 2023 staat op de website. Klik HIER voor het rapport.
14 november 2023 Bewonersavond Hovenhuus.

Bezoek BZK1Minister Hanke Bruin Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft woensdag 30 november 2022 een bezoek gebracht aan Stichting WIJD.

De middag was georganiseerd door LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).
Een delegatie van WIJD haalde de minister en haar entourage op bij het stadhuis. Daar had ze een gesprek gehad met wethouder Ilse Duursma.

Wij hebben uitgebreid met de minister en de ambtenaren van BZK gesproken. De minister wilde weten hoe burgerparticipatie/uitdaagrecht in de praktijk werkt, met het oog op de wetgeving die er aan komt.
Als WIJD hebben wij alle punten kunnen maken die we wilden maken. We hebben veel successen geboekt. Maar soms is het proces taai en stroperig. Daardoor laten we ons niet van de wijs brengen,
Er was veel interesse bij minister en ambtenaren voor de Intentieovereenkomst die wij met de gemeente hebben gesloten en voor de goede contacten die de werkgroepen onderhouden met de gemeente.

Bezoek BZK2Op dit moment worden door de werkgroepen grote stappen gezet. Groenbeheer gaat meepraten over het nieuwe beheersplan en Verkeer heeft een eigen verkeerspeiling gedaan en begin volgend jaar is er een belevingsonderzoek naar het het verkeer op de weg Worp. De werkgroep evenementen wacht nog op een antwoord van de gemeente op een verzoek om betrokken te worden bij het maken van een profiel voor het Worpplantsoen. De roep om een integrale beoordeling van plannen en het stellen van heldere kaders is helaas nog niet verhoord.

Hierbij een link naar het verslag van De Stentor.
https://www.destentor.nl/deventer/minister-bezoekt-betrokken-deventenaren-we-willen-niet-geframed-worden-als-mopperaars~a2e97a06/