Follow Us

Nieuwtje: Jaarrapportage 2023 staat op de website. Klik HIER voor het rapport.
14 november 2023 Bewonersavond Hovenhuus.

Thomas W op brug portr 25Wethouder Thomas Walder:

“Ik waardeer het initiatief van WIJD enorm, er spreekt heel veel durf en ambitie uit en terechte trots op de Westelijke IJsseloevers”, aldus wethouder Thomas Walder.

“De inwoners van de Worp willen een grotere bijdrage leveren aan de inrichting, het gebruik en het beheer van ‘de voortuin’ van Deventer. Als college stimuleren we deze ‘Right to Challenge’, zo is het ook opgenomen in ons coalitieakkoord. Tegelijkertijd is dit ook voor de gemeente pionieren en is het bij ieder nieuw initiatief zoeken naar de balans in rollen en verantwoordelijkheden. Maar die ontdekkingstocht gaan we met de initiatiefnemers graag aan.”

 

 

 

 

 

Giny Hoogeslag - Leader De Kracht van Salland:

Giny portretfoto 01 kleur"WIJD is een initiatief vol vuur, dat merk je meteen. Mensen die heel goed weten wat nodig is en er met mekaar voor willen gaan. Dan is het geen kwestie van ‘of’, maar van ‘wanneer’."

 

 

Arjan Nijenhuis - Relatiemanager Omgevingswet

"Het ministerie van BZK is betrokken bij de gezamenlijke ontdekkingstocht rond WIJD en wil in het licht van de Omgevingswet daaruit lering trekken voor vergelijkbare bewonersinitiatieven."

   

Matthijs Nijboer - Innovatiefonds Buurtbeheer Enterprise (Cambio Innovatiefonds)

"Graag hebben we als Innovatiefonds Buurtbeheer Enterprise bijgedragen aan de totstandkoming van de stichting WIJD. Bewonerskracht en ontmoeting voor beheer zijn voor ons dragers van leefbaarheid. Het is mooi dat WIJD hier een prominente rol in speelt en we voorzien een belangrijke toekomst voor de stichting en andere bewonersinitiatieven."

 

Thijs Harmsen - Netwerk Right to Challence

"Het landelijk Netwerk Right to Challenge kent WIJD als een interessant en betrokken initiatief. Wij werken goed met hen samen om Right to Challenge écht mogelijk te maken."

R2C Banner