Follow Us

Deventer, 6 juni 2023 – Goudappel BV, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van mobiliteit, voert in juni in opdracht van de gemeente Deventer een verkeersonderzoek uit in de straat Worp, een 30 kilometer zone. Dit onderzoek wordt gelijktijdig uitgevoerd met een belevingsonderzoek door de Werkgroep Verkeer van stichting Westelijke IJsseloever Deventer (WIJD). Beide onderzoeken hebben tot doel om inzicht te krijgen in de verkeersstromen en de beleving van wijkbewoners en verkeersdeelnemers in deze straat.

20230606 G Klein

De straat Worp in Wijk De Hoven in Deventer is een erftoegangsweg maar ook een belangrijke verkeersroute voor fietsers en auto's. De toegestane maximumsnelheid is 30 kilometer per uur. Uit een meting in september 2022 is gebleken dat de intensiteit van het verkeer en de snelheid van voertuigen in hoge mate de criteria voor een 30 kilometer zone overschrijden. Het is een bevestiging van de bezorgdheid die al heel lang leeft onder omwonenden en andere belanghebbenden zoals OBS Hovenschool.

Het doel van het onderzoek door Goudappel is om de verkeersstromen, aantallen en rijsnelheden in kaart te brengen en de verkeersveiligheid te evalueren. Hierbij wordt ook gekeken naar herkomst en bestemming, het gedrag van verkeersdeelnemers en mogelijke knelpunten in de verkeersafwikkeling. Goudappel heeft hiertoe een werkwijze ontwikkeld: “Het Nieuwe 30”.

Het doel van het belevingsonderzoek door stichting WIJD is de ervaringen en percepties van bewoners en gebruikers van de straat te verzamelen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de beleving van de verkeersveiligheid, de wensen en behoeften van de belanghebbenden en betrokkenen en mogelijke verbeterpunten.

Adviesbureau Goudappel analyseert de resultaten uit beide onderzoeken en brengt een advies uit. In het advies worden maatregelen voor de korte en lange termijn opgenomen voor de infrastructuur en/of gedragsmaatregelen. Gemeente Deventer en Stichting WIJD gaan op basis van het advies in gesprek over het vervolg.