Follow Us

WIJD logo BeeldmerkStichting WIJD

Datum/Tijd van oprichting: 30 augustus 2019 / 13.00 uur
met dank aan Het Notarieel voor de gratis dienstverlening.

Positie en Doel:
WIJD is een regiegroep van betrokken en actieve gebruikers van de Westelijke IJsseloever Deventer die balans en verbinding wil brengen tussen alle belangen en initiatieven die spelen in dit gebied.
Ze zal daartoe een visie ontwikkelen, een plan van aanpak maken en zorgen dat dit plan uitgevoerd wordt.
BALANS en VERBINDING vormen de cruciale begrippen voor de gedroomde toekomst!
Meer informatie in ons Positioneringsdocument en in onze Statuten.
Voor een overzicht van het WIJD-gebied klik op plattegrond.

Samenstelling Bestuur:

  • Voorzitter Ewoud Nysingh
  • Secretaris John Vos
  • Penningmeester Nol Manders

anbi drukwerk voorbeeldKvK-nummer: 75715147

Fiscaal RSIN nummer: 8603.72.455  ANBI-status sedert 9-9-2019.

IBAN: NL91 RABO 0345 9029 39 t.n.v. Stichting WIJD

Beleidsplan: zie pdf-bestand Missie en Visie d.d. 09-2019

Beloningsbeleid: Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden als zodanig geen beloning genieten voor hun werkzaamheden.

Financiële Begroting: Zie pdf-bestand Begroting 2022.

Financiële verantwoording: Aan het eind van elk boekjaar (kalenderjaar) zullen we onze financiële verantwoording publiceren (balans, staat van baten en lasten, toelichting). Zie Jaarrekening 2023; dit is in zijn algemeenheid ook onderdeel van het jaarverslag.

Jaarverslag: Aan het begin van elk kalenderjaar publiceren we ons jaarverslag van het afgelopen jaar met daarin een overzicht van uitgevoerde activiteiten en financiën. Jaarverslag 2023.

Contact:

Correspondentieadres: Secretaris Stichting WIJD, dhr. John Vos, Achter de Hoven 53, 7419 AG Deventer

Contact met bestuur of een van de bestuursleden kan eenvoudig via het contactformulier.