Follow Us

IReus van de Worpedere Deventernaar kent het Worpplantsoen, tegenover de stad aan de IJssel bij het bekende pontje, het IJsselhotel en de stadscamping.
Prominent voor het park staat in de uiterwaarden van de IJssel de grote populier, een bakenboom voor de scheepvaart.
Deze markante en in het oog springende boom heeft ook de naam “De Reus van de Worp” gekregen.

Het is de bedoeling om de Bakenboom te kiezen als Boom van het jaar 2022!
Tot 17 obtober a.s. mag en kan iedereen in Nederland stemmen op de boom van  zijn of haar keuze via de website www.deboomvanhetjaar.nl
De boom met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot De Boom van het jaar 2022.

Lees ons nieuwsbericht voor alle informatie.