Follow Us
imageIn het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken en Bevlogen 2022-2026 van de nieuwe coalitie van de gemeente Deventer staat dat er 80 parkeerplaatsen bijkomen op de Melksterweide.
"We willen het gratis parkeren op de Melksterweide (De Worp) behouden en hebben het plan om de capaciteit daar met 80 parkeerplaatsen uit te breiden op de al eerder gecreëerde ruimte”, zo luidt de letterlijke tekst.
Navraag bij de gemeente leert ons dat het om 'een politieke ambitie' gaat van de coalitie (Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA). De ambtelijke organisatie heeft nog geen opdracht gekregen van het College van B&W om deze ambitie uit te werken, aldus onze contactpersoon bij de gemeente. Mocht het zover komen dan zal WIJD in lijn met de intentieovereenkomst die is gesloten met de gemeente daar bij worden betrokken.
In de Financiële vertaling van de ambities bij het bestuursakkoord is onder Uitbreiding parkeren Melksterweide drie keer een bedrag van 21.000 euro opgenomen, voor de jaren 2024 t/m 2026.

Als er meer feiten bekend zijn zal WIJD een peiling houden onder alle betrokkenen en belanghebbenden over dit plan.
Want wij willen graag weten wat jullie mening is. 
We houden jullie op de hoogte over hoe we de peiling gaan houden en wanneer. 

Met groet,
Bestuur WIJD

Link naar het bestuursakkoord: