Follow Us

Nieuwtje: Jaarrapportage 2023 staat op de website. Klik HIER voor het rapport.
14 november 2023 Bewonersavond Hovenhuus.

De straat Worp is een erftoegangsweg maar ook een belangrijke verkeersroute voor fietsers en auto's. De toegestane maximumsnelheid is 30 kilometer per uur. Uit een meting in september 2022 is gebleken dat de intensiteit van het verkeer en de snelheid van voertuigen in hoge mate de criteria voor een 30 kilometer zone overschrijden. Het is een bevestiging van de bezorgdheid die al heel lang leeft onder omwonenden en andere belanghebbenden zoals OBS Hovenschool. Via onze enquête van 20 t/m 30 juni 2023 hebben we ervaringen en percepties van bewoners en gebruikers van de straat verzameld.

Klik hier voor overzichten van het resultaat van de enquête.

Voor een uitgebreid artikel over het totale verkeersonderzoek zie Goudappel en stichting WIJD onderzoeken verkeer straat Worp