Follow Us

Nieuwtje: Juni 2023 - Jaarverslag 2022 gepubliceerd (zie Nieuwsbrief).
Woensdag 30 november 2022 - Minister Hanke Bruins Slot op werkbezoek bij WIJD.

De straat Worp is een erftoegangsweg maar ook een belangrijke verkeersroute voor fietsers en auto's. De toegestane maximumsnelheid is 30 kilometer per uur. Uit een meting in september 2022 is gebleken dat de intensiteit van het verkeer en de snelheid van voertuigen in hoge mate de criteria voor een 30 kilometer zone overschrijden. Het is een bevestiging van de bezorgdheid die al heel lang leeft onder omwonenden en andere belanghebbenden zoals OBS Hovenschool. Via onze enquête van 20 t/m 30 juni 2023 hebben we ervaringen en percepties van bewoners en gebruikers van de straat verzameld.

Klik hier voor overzichten van het resultaat van de enquête.

Voor een uitgebreid artikel over het totale verkeersonderzoek zie Goudappel en stichting WIJD onderzoeken verkeer straat Worp